Reinigen en leegmaken van riolen en putten

Rioolreiniging en ontstoppingen worden, gezien onze jarenlange ervaring, efficiënt uitgevoerd. De ingezette machines zijn uitgerust met de nieuwste technologie. Wij zorgen voor het leegmaken en ruimen van beerputten, septische putten, regenwaterputten, slibputten, vetputten, decantatieputten, bezinkputten, carwash slib, IBA, KWS-kelders, pompstations, zwembaden, waterzuiveringsstations... Het afval wordt afgeleverd bij een erkend verwerkingsstation. Wij bezorgen u hiervan een verwerkingsattest.

Wil je meer info?

Heb je vragen over een concrete ontstopping of wil je meer info rond onze tarieven? Aarzel niet en neem zeker contact met ons op!